logo
... rakovina prsu...

 

 

 

 

 


PageRank ukazatel

Dobrý anděl

Čísla ohledně rakoviny prsu

Incidence a mortalita - vývoj v čase

 

klinická stadia c50

 

věková struktura pacientů

Jak se rakovina projevuje

V počátečních fázích onemocnění se rakovina prsu v podstatě neprojevuje vůbec. Později na sebe upozorní nejčastěji přítomností různě velkého hmatatelného útvaru v prsu nebo jeho okolí, který deformuje tvar prsu a způsobuje změnu vzhledu (např. vpáčení bradavky) a konzistence prsu a jeho citlivost. Některé typy nádorů se kromě toho projevují i mléčným nebo krví zbarveným výtokem z bradavky. Změny mohou postihnout i kůži. Oblasti nad nádorem jsou zarudlé a zvrásnělé. Při rozšíření nádoru jsou kromě útvaru v prsu hmatné i lymfatické uzliny v podpaží. K obtížím se postupně mohou přidat i projevy vzdálených metastáz v játrech, kostech nebo mozku.

 

Klasifikace

Velmi důležité je určení rozsahu onemocnění (staging) a klinického stadia. Tato klasifikace umožňuje odhadnout další chování nádoru a určit prognózu onemocnění. Má rovněž velký vliv na rozhodnutí o dalším léčebném postupu. Čím vyšší je stadium, tím je vyšší pravděpodobnost metastazování. Ke zjištění rozsahu onemocnění nebo přítomnosti vzdálených metastáz se využívá rentgen, ultrazvuk a scintigrafie.

 

TNM klasifikace nádorů prsu

(TNM klinická klasifikace, pTNM patologická klasifikace)

T- Primární nádor

TX
Primární nádor nelze posoudit
T0
Žádné známky primárního nádoru
Tis
Karcinom in situ, Pagetova choroba bradavky bez prokazatelného tumoru
T1
Nádor 2 cm nebo méně v největším průměru
T1mic
S mikroinvazí 0,1 cm nebo méně v největším průměru
T1a
Větší než 0,1 cm, ale ne více než 0,5 cm v největším průměru
T1b
Větší než 0,5 cm, ale ne více než 1,0 cm v největším průměru
T1c
Větší než 1,0 cm, ale ne více než 2,0 cm v největším průměru
T2
Nádor větší než 2,0 cm, ale ne více než 5,0 cm v největším průměru
T3
Nádor větší než 5,0 cm v největším průměru
T4
Nádor jakékoliv velikosti s přímým šířením na stěnu hrudní nebo kůži
T4a
Šíření na hrudní stěnu
T4b
Edém (včetně peau d´orange), ulcerace kůže prsu nebo satelitní kožní metastázy
T4c
Jak 4a tak 4b dohromady
T4d
Zánětlivý (inflamatorní) karcinom

N - Regionální mízní uzliny

NX
Regionální mízní uzliny nelze posoudit (např. již byly dříve odstraněny)
N0
Žádné metastázy v regionálních mízních uzlinách
N1
Metastázy v pohyblivých stejnostranných mízních uzlinách
N2
Metastázy ve stejnostranných mízních uzlinách, které jsou fixované k sobě navzájem nebo k okolním strukturám
N3
Metastázy ve stejnostranných mízních uzlinách podél arteria mammaria interna

M - Vzdálené metastázy

MX
Přítomnost vzdálených metastáz nelze posoudit
M0
Nejsou vzdálené metastázy
M1
Vzdálené metastázy

 

Staging

Stage TNM 5-leté přežití
Stadium 0
Tis N0 M0
100%
Stadium I
T1 N0 M0
98%
Stadium IIA
T0 N1 M0 / T1 N1 M0 / T2 N0 M0
88%
Stadium IIB
T2 N1 M0 / T3 N0 M0
76%
Stadium IIIA
T0 N2 M0 / T1 N2 / M0 / T2 N2 M0 T3 N1 M0 / T3 N2 / M0
56%
Stadium IIIB
T4 jakékoli N M0 / jakékoli T N3 M0
49%
Stadium IV
jakékoli T, jakékoli N a M1
16%

 

 

Důležitým znakem pro odhad vývoje nemoci a volbu léčebné strategie je určení tzv. steroidních receptorů u nádorových buněk (označují se ER a PR). Jsou to místa v nádorových buňkách, kde se váží ženské pohlavní hormony, které jsou přítomny v krvi. Hormony potom působí na nádorovou buňku jako růstový faktor a toho se využívá v léčbě zhoubného nádoru prsu - pacientkám s pozitivními steroidními receptory se podávají léky, které blokují tvorbu hormonů nebo znesnadňují jejich vazbu na receptory, v důsledku ztráty růstových faktorů potom nádorová buňka odumře.

 

U všech pacientek je nutné vyšetřit přítomnost receptoru HER2/neu v nádorových buňkách. Nádorová buňka, která má HER2 receptorů na povrchu více, se množí rychleji a chová se agresivněji. Pacientkám s pozitivním nálezem HER2 je možné podávat protilátku trastuzumab.

 

 

 

Moc veselé čtení to tedy není... Takzvané pětileté přežití udává, kolik žen, u nichž byl zjištěn nádor je naživu ještě za pět let od zjištění nemoci. Ale ani u vzorku zcela zdravých žen není pětileté přežití 100%!!

 

SEER Relative Survival Rates by Stage at Diagnosis For Breast Cancer, Whites, All Ages, Females SEER 9 Registries for 1988-2003

        
lokalizovaný nádor zasažené uzliny vzdálené metastázy
začátek 100.0% 100.0% 100.0%
1-rok 100.0% 98.3% 67.7%
2-roky 100.0% 94.1% 50.6%
3-roky 99.6% 89.6% 39.1%
4-roky 98.8% 85.3% 31.4%
5-let 98.1% 81.5% 26.0%
6-let 97.2% 78.2% 22.1%
7-let 96.5% 75.1% 19.6%
8-let 95.7% 72.8% 17.6%
9-let 94.9% 70.5% 15.9%
10-let 94.2% 68.5% 14.4%

 

 

 

copyright Alena