logo
... rakovina prsu...

 

 

 

 

 


PageRank ukazatel

Dobrý anděl

Nádorové markery

 

Vlastně existuje metoda, jak zjistit, zda-li v člověku nebují rakovina. Stačí troška krve a stanovení tzv. tumormarkerů...

 

Tumorové markery jsou látky převážně bílkovinné povahy, produkované nádorovou buňkou. U každého tumor markeru posuzujeme senzitivitu (citlivost) a specifitu (druhovou závislost k určité chorobě). Jenže to je právě ten problém. Hodnoty senzitivity i selektivity jsou relativně nízké. Například pokud má marker pro určitý karcinom 70 % senzitivitu při 95 % specificitě, znamená to, že marker na jedné straně nezachytí 30 % nemocných (třeba i s pokročilým onemocněním) a na straně druhé naopak 5 % vyšetřovaných nesprávně označí jako pozitivní. A tak cennou informací přinášejí onkologovi, pokud jsou pozitivní. Umožňují sledovat a matematicky hodnotit dynamiku změn jeho koncentrací pro odhad vývoje onemocnění, které často předchází možnostem diagnostických zobrazovacích metod resp. umožňují také odhad závažnosti onemocnění - koncentrace korelují se stadiem onemocnění a dynamika změn po terapii koreluje s terapeutickým efektem. Jeho koncentrace obvykle koreluje se hmotou nádoru.

  • CA 15-3 senzitivita u neléčených nemocných dosahuje při 90 % specificitě hodnot pouze 20 - 40 %, u metastazujících nádorů až 80 %. Relaps onemocnění bývá charakterizován senzitivitou CA 15-3 dosahující 60 - 90 %. Umožňuje předpovědět návrat onemocnění s předstihem několika měsíců. Diskriminační hranice zdravých žen je 30 kU/l
  • Pro karcinom mléčné žlázy je CEA markerem druhé volby. Invazivní duktální karcinomy, které spolu s invazivními lobulárními karcinomy představují hlavní podíl mammárních nádorů, však nevykazují jeho expresi u více než 40 % nemocných. V séru dospělých zdravých osob se jeho hladina obvykle pohybuje pod koncentrací 5 ug/l. Hodnoty vyšší než 10 ug/l znamenají obvykle progresi maligního procesu. Koncentrace vyšší než 50 ug/l svědčí s vysokou pravděpodobností o jaterních nebo kostních metastázách .

 

    ref. meze 31.5.2007
*1/
4.12.2008 5.3.2009 19.5.2009 15.10.2009 6.1.20112.6.2011
PRS CEA (µg/l) do 4,6 0,7 0,6 0,5 0,5 0,7 0,61,3
CA 15-3 (kU/l) do 30,0 8,2 8,1 7,1 8,3 7,7 8,07,7
TLUSTÉ STŘEVO CA 19-9 (kU/l) do 37,0       0,6     
VAJEČNÍKY Ca 125
( kU/l)
do 35,0       17,8     

*1/ první dávka chemoterapie

 

  ref. meze 21.6.2012 24.1.2013          
PRSCEA (µg/l) do 4,6 0,80,6          
CA 15-3 (kU/l) do 30,0 7,77,6          
TLUSTÉ STŘEVO CA 19-9 (kU/l) do 37,0         
VAJEČNÍKYCa 125
( kU/l)
do 35,0        

 

copyright Alena